V případě poskytování placených služeb postupujeme podle níže uvedených platebních podmínek, které jsou závazné jak pro účastníky vzdělávacích aktivit, tak pro jejich pořadatele.


Kurzovné

Kurzovné je poplatek za absolvování vzdělávací aktivity. Kurzovné můžete zaplatit dvěma různými způsoby.

1. Platba předem, převodem na účet:
Příslušnou platbu proveďte po potvrzení vaší registrace, ve kterém vám bude zaslána faktura – daňový doklad. Nejpozději však tak, aby bylo kurzovné uhrazeno do dne splatnosti uvedeném na faktuře. V případě, že chcete vystavit fakturu na organizaci nebo zaměstnavatele, vyplňte příslušné fakturační údaje při registraci v části 3. Pokud fakturační údaje nevyplníte, bude faktura vystavena na základě údajů uvedených při registraci v části 2.

  • Číslo účtu: uvedeno na faktuře
  • Variabilní symbol: uveden na faktuře
  • Specifický symbol: číslo kurzu
  • Poznámka u platby: Jméno a příjmení

 

2. Platba hotově na místě před zahájením kurzu:
Příslušnou platbu provedete na místě před zahájením kurzu. Tyto platby budou inkasovány vždy půl hodiny před zahájením akce. Po přijetí platby vám bude vystavena stvrzenka o platbě.

3. Snížená cena pro neziskové organizace:
V případě, že je u kurzu uvedena cena pro neziskové organizace je podmínkou na jijí uplatnění fakturace na neziskovou organizaci. Pokud máte zájem o tuto sníženou cenu, uveďte to do poznámky při registraci.

 

Storno podmínky pro kurzovné:

V případě, že účastník uhradí kurzovné předem převodem na účet a registraci zruší má pořadatel nárok na uhrazení storno poplatku podle níže uvedených kriterií:

  • zrušení registrace do 4 pracovních dní (včetně) před zahájením kurzu – storno poplatek 50 Kč včetně DPH
  • zrušení registrace do 2 pracovních dní (včetně) před zahájením kurzu – storno poplatek ve výši 50% kurzovného včetně DPH
  • zrušení registrace do 1 dne předem (včetně), nebo neúčast na kurzu – storno poplatek ve výši 100% kurzovného včetně DPH

V případě, že pořadateli vznikne nárok na uhrazení storno poplatku, bude účastníkovi vráceno uhrazené kurzovné snížené o výši storno poplatku na bankovní účet ze kterého bylo kurzovné uhrazeno.