titulni-obrazek-projekt-volny-cas-neni-nuda

Cílem projektu je poskytnout lokálním a regionálním médiím různorodou nabídku informací o možnostech volnočasových aktivit dětí a mládeže v Kraji Vysočina. Smyslem je dostat jak k rodičům, tak k jejich dětem informace o různých formách trávení volného času.

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt realizuje:
Dobrá média - BEZK o.s.

Web projektu:
www.volnycas-vysocina.cz

Doba trvání projektu:
květen – září 2013

Seminář:
10.6.2013 – Jihlava

Partneři:
- Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

Projekt podporuje:
Evropský sociální fond v ČR – OPVK

Manažer projektu:
- Jan Burda mail@janburda.cz

Klíčovou akcí bude tzv. veletrh volnočasových aktivit „VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA“, který se uskuteční v září ve všech větších městech Kraje Vysočina. Na nich se veřejnosti budou prezentovat jednotlivé organizace, které se svou činností věnují dětem a mládeži. Akce nemá být pouhou nabídkou letáčků, ale lidé si budou moci zkusit konkrétní činnosti a lépe se tak seznámit se zaměřením jednotlivých organizací.

V současné době výrazně klesá zájem dětí a mládeže o pravidelnou zájmovou činnost. Výrazně preferované jsou jednorázové aktivity, které jsou dostupně většinou zdarma a bez nutnosti jakéhokoli přihlášení.

Přitom pouze dlouhodobá volnočasová aktivita má zásadní výchovný význam. A kvalitně naplněný volný čas by měl jednoznačně být (vedle školy a rodiny) součástí výchovy.
Hlavní motivací projetu je tedy nabídnout dětem a mládeži možnosti pravidelného trávení volného času v kroužcích, oddílech a klubech a přilákat je k této činnosti

V průběhu první poloviny září proběhnou propagační akce ve všech okresních městech kraje Vysočina. V Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Žďáře nad Sázavou budou prezentovány místní organizace formou „veletrhu volnočasových aktivit“.

Během jednoho odpoledne budou na jednom místě postaveny stánky jednotlivých organizací, které ve městě a okolí působí. Na jednotlivých stáncích budou organizacemi připraveny aktivity představující jejich činnost. Ty budou zaměřeny především na aktivní zapojení účastníků. Děti, které se jednotlivých akcí zúčastní tak nebudou jen pasivními konzumenty, ale přímo se zapojí do jednotlivých aktivit. Cílem tedy není rozdat letáčky, ale nabídnou ochutnávku aktivit všech organizací. Na všech stáncích bude přímo možnost se do kroužků a oddílů přihlásit.