titulni-obraze-projekt-tanec-v-pardubicichc

Internetové stránky o tanci a tanečních aktivitách v Pardubicích www.tanecvpardubicich.cz jsou pilířem regionálního mediálního projektu Tanec v Pardubicích. Cílem projektu je napomoct k efektivní prezentaci tanečních klubů a tanečních aktivit v Pardubicích, které ve velké míře přispívají k aktivnímu trávení volného času dětí a mládeže.

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt realizuje:
Dobrá média - BEZK o.s.

Web projektu:
www.tanecvpardubicich.cz

Doba trvání projektu:
květen – září 2013

Seminář:
18. června 2013 – Pardubice

Partneři:
- TK XANADA o.s.
- CTS Perfect Pardubice, o. s.
- Pardubický spolek historie železniční dopravy, o. s.

Projekt podporuje:
Evropský sociální fond v ČR – OPVK

Manažer projektu:
Petr Zlesák petr.ptz@seznam.cz

 

Jak to všechno začalo…
Na workshopu „Buďte víc vidět v médiích“ v Pardubicích vznikl nápad, který se zalíbil dvou zástupcům tanečních klubů. Vzhledem k tomu, že se oba již dlouho znali, tak slovo dalo slovo a za krátkou dobu byl vymyšlen projekt „Tanec v Pardubicích“ s podtitulem „Taneční revoluce v Pardubicích“.

Co vlastně ona revoluce je
Ne opravdu to neznamená, že dotančíme na vládu a rychlou čtverylkou ji svrhneme. Naše revoluce spočívá ve vytvoření webu o tanci a tanečních aktivitách v Pardubicích. Tento web bude velmi přehledný a usnadní lidem orientaci v tanečním prostředí. Kdokoliv tak nebude moci sáhodlouze vyhledávat s pomocí pana Gogola, ale jednoduše přijde na náš web, kde najde klub, kurz, workshop, taneční akci, zkrátka vše co se okolo tance bude v Pardubicích dít.
Navíc v rámci propagace tohoto webu proběhnou v Pardubicích zajímavé taneční akce.

25.6. Taneční trolejbus
V tento den pojede po Pardubicích historický trolejbus s tanečníky, kteří na několika zastávkách ukáží své umění a pozvou všechny na návštěvu webu. Zároveň se budou moci všichni k tanci připojit.

30.7. Tanec na zámku
Taneční odpoledne na zámku v Pardubicích doplněné workshopy.

7.9. Tanec v AFI paláci
Taneční odpoledne v AFI paláci, kde si tanec budou moci návštěvníci vyzkoušet v tanečních dílnách.