Regionální projekt Společně pro rodinu

Společně pro rodinu je regionální projekt, který vznikl ve spolupráci s Centrem pro rodinný život v Olomouci. To je neziskové sdružení občanů, které spolupracuje s Centrem pro rodinu založeným Arcibiskupstvím olomouckým. Posláním obou center je budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Základní aktivity a činnosti směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt realizuje:
Dobrá média – BEZK o.s.

Doba trvání projektu:
květen – červenec 2013

Seminář:
11. června 2013 – Olomouc

Partneři:
Centrum pro rodinný život

Projekt podporuje:
Evropský sociální fond v ČR – OPVK

Manažer projektu:
- Josef Záboj zaboj@arcibol.cz

Proč média
Nejvýznamnější činností Centra posledních let, je vznik místních center pro rodinu, které působí ve všech 21 děkanátech naší arcidiecéze. Díky tomu místní centra mohou oslovit tisíce lidí. Jejich prvořadým úkolem je pečovat o křesťanské rodiny ve farnostech děkanátu, a to formou přednášek, vzdělávání, podporou manželských společenství, organizováním duchovních obnov a různých společných pobytů.

Poměrně rozsáhlá organizace se snaží oslovovat co nejvíce lidí a využívat digitální komunikační kanály i tradiční média. Nicméně díky účasti na workshopu Dobrých médií jsme zjistili, do jaké míry máme v komunikaci rezervy, zejména v oblasti webové prezentace. Hlavním cílem projektu je tedy vzdělávací kurz pro aktivní občany zapojené do činnosti Centra pro rodinu v Olomouckém kraji. Cílem je zlepšit komunikaci mezi místními centry a lidmi v regionu, ale i snaha oslovit s tématem rodiny i tištěná a online média. Rádi bychom navíc vylepšili naši internetovou prezentaci a vybudovali jednotný systém, do kterého by se mohlo zapojit všech 21 samostatných center.

Hlavní aktivitu je specializovaný seminář Společně pro rodinu, který se zaměřuje jednak na zlepšení kvality produkovaných textů, zejména tiskových zpráv, ale i na lepší propagaci a také hledání cest, kterými je možné oslovovat cílové skupiny. Podstatná část vzdělávacího setkání je zaměřena na internet – zejména na možnosti webové prezentace rodinných témat a na možnostech vybudovat společný, jednotný systém prezentace.