titulni-obraze-projekt-nezlomeni-s-euroklicem

Všechny neziskové organizace potřebují o sobě dávat vědět, potřebují umět „prodat“ svou práci, aby mohly získávat další dotace a podporu pro svou činnost. Pardubickou koordinátorku Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) napadlo spojit propagaci projektu NRZP ČR Euroklíč s propagací sportovních aktivit osob se zdravotním postižením.

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt realizuje:
Dobrá média - BEZK o.s.

Web projektu:

Doba trvání projektu:
květen – září 2013

Seminář:
4. června 2013 – Pardubice

Partneři:
- Národní rada osob se zdravotním postižením ČR -  regionální pracoviště NRZP ČR pro Pardubický kraj
- NEZLOMONÍ, o.s.

Projekt podporuje:
Evropský sociální fond v ČR – OPVK

Manažer projektu:
Mgr. Radka Konečná
pardubice@nrzp.cz

Obojí se totiž vhodně doplňuje a obojí pomáhá lidem se zdravotním postižením žít smysluplně a pokud možno bez větších omezení.

Euroklíč, který je distribuován v Pardubickém kraji zdarma, usnadňuje cestování po republice i v zahraničí. A právě sportovci na vozíku hodně cestují – účastní se nejrůznějších turnajů, závodů a soustředění.

Projekt pomůže sportovcům na vozíku, aby o sobě dali vědět veřejnosti, aby přitáhli ke sportu další lidi se zdravotním postižením a v neposlední řadě získali sponzory a podporu své činnosti ze strany veřejné správy. Projekt zároveň chce prostřednictvím médií a akcí pro veřejnost rozšířit povědomí o euroklíčích a eurozámcích tak, aby cílová skupina – lidé se zdravotním postižením – věděli, kde mohou zdarma získat euroklíče a kde jsou objekty osazené eurozámky.

Jak toho dosáhneme?

  1. Vydáváním tiskových zpráv, novinových článků, rozhovorů s médii
  2. Uspořádáním workshopu „Buďte více vidět v médiích“ (4. 6. 2013)
    Workshopu se účastní osoby se zdravotním postižením a členové organizací osob se zdravotním postižením a dalších neziskových organizací. Cílem akce je, aby se účastníci naučili lépe prezentovat výsledky své práce a komunikovat s médii.
  3. Doprovodnou akcí při národní Abilympiádě v Pardubicích (25. 5. 2013)
    Na Abilympiádu pozveme bývalého extraligového hokejistu Tomáše Zelenku, který bude předávat Euroklíče sportovcům na vozíku a dalším zájemcům. Tím bude nenásilně prezentován Euroklíč i stolní tenis vozíčkářů. Pozvána bude i předsedkyně o. s. NEZLOMENI – Spomenka Habětínková Tomič.
  4. Na Open turnaji ve stolním tenise vozíčkářů (22. 8. 2013)
    V rámci Open turnaje bude mít veřejnost možnost zahrát si s nejlepšími handicapovanými stolními tenisty. Turnaj se uskuteční během letního soustředění stolních tenistů. Zúčastní se jej mnoho osobností nejen z Pardubického kraje. Tenisté v průběhu turnaje budou mít možnost komunikovat s novináři a souběžně se bude konat propagační akce na téma Euroklíč.