titulni-obraze-projekt-lotri-na-dobre-ceste

Dvě neziskové organizace. Každá provozující svojí specifickou  a  navzájem velmi odlišnou činnost. Každá naplněná nadšením a lidmi usilujícími v podstatě o stejný cíl.

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt realizuje:
Dobrá média - BEZK o.s.

Web projektu:
www.spolecnysvet.com

Doba trvání projektu:
duben – srpen 2013

Seminář:
16.3.2013 – Nové Město nad Metují

Partneři:
Občanské sdružení CESTA
Turistický oddíl mládeže LOTŘI

Projekt podporuje:
Evropský sociální fond v ČR – OPVK

Manažeři projektu:
Zdeňka Císařová
soc.pracovnice@stacionarcesta.cz
- Tomáš Buriánek info@Lo3.cz

Jak to všechno začalo…
Zástupci občanského sdružení Cesta Náchod, které zajišťuje pomoc hendikepovaným osobám a členové turistického a vodáckého oddílu Lotři Hronov se jednoho podzimního dne setkali na workshopu pořádaném v rámci aktivit projektu Aktivní občané a média. I když organizace sídlí v sousedních městech, nikdy o svých činnostech navzájem neslyšely, natož aby uvažovaly o jakékoliv spolupráci. To se ale právě v ten den změnilo. Dnes již těžko říct, kde a jak ten nápad vznikl, nicméně zrodil se nový společný projekt. Zrodili se LOTŘI na dobré CESTĚ.

Co mají LOTŘI na dobré CESTĚ za lubem…
Dělat lotroviny, jak jinak…Ale jedině v tom dobrém smyslu. Celý projekt je postaven na nadšení členů obou organizací a snaze o integraci „dětí“ se zdravotním, mentálním či tělesným postižením mezi zdravé děti, a to přímo při společných „mokrosuchých“ volnočasových aktivitách. V době trvání projektu se uskuteční čtyři větší společné akce.

KAJAKY V BAZÉNĚ – 28. 3. 2013
Klienti OS CESTA (případně dalších organizací podobného zaměření) si společně se členy hronovských LOTRŮ vyzkouší jízdu v kajaku v bezpečných vodách náchodského bazénu. Pro LOTRY je to běžný způsob nácviku nanečisto, pro osoby s hendikepem to bude velký zážitek a vlastně také nácvik na nečisto – pro 3. společnou akci.

DEN  „NEZÁVISLOSTI“ – 29. 6. 2013
Vodácký oddíl LOTŘI a OS CESTA uspořádají den plný akčních her a soutěží nejen pro zdravé děti, ale i pro ty, kteří trpí určitým hendikepem. Na tuto akci jsou zváni všichni, kteří mají chuť se bavit, hrát si a pochytit trochu dobré lotrovské nálady. Smyslem Dne „Nezávislosti“ je dokázat světu, že hendikepovaní lidé zde mají rozhodně své místo a  jsou v podstatě stejní jako my všichni ostatní.

CESTA s LOTRY na Úpě – 20. 7. 2013
Žádný z klientů OS CESTA neměl do doby konání společného projektu nikdy možnost sedět v  lodi nebo raftu. Oddíl hronovských LOTRŮ se rozhodl tuto skutečnost změnit, a to už při konání první společné akce. Ale při této akci už půjde do „tuhého“. I těžce postižené děti si vyzkouší plavbu na raftu přímo na řece. Jako vhodná řeka byla LOTRY vytipována řeka Úpa v malebném ratibořickém údolí. Tato akce bude pořádána i pro hendikepované děti a jejich rodiče z OS Vánek z Nového Města nad Metují.

CESTA na LOTŘÍ tábor -  17. – 24. 8. 2013
Sérii originálních akcí zakončí pobyt na táboře v Jižních Čechách. Klienti OS CESTA budou několik dní společně s LOTRY sdílet jejich tábor v krásné jihočeské přírodě. Hendikepované děti přivítá toto místo poněkud sparťanskými podmínkami a ti zdraví budou v sobě muset najít spoustu trpělivosti a tolerance. Že to pro obě strany nebude jednoduché, to tušíme, ale tím, že nejcennější vítězství je pro člověka, když zvítězí sám nad sebou, tím jsme si naprosto jisti.