Ty regionální projekty, které zaujaly výběrovou komisi získaly odbornou a metodickou pomoc. Současně autor a realizátor takového projektu získal finanční podpory formou dohody o provedení práce. Součástí regionálních projektů byl jednodenní seminář otevřený široké aktivní veřejnosti. Každý regionální projekt měl přiděleného odborného konzultanta.


Lotři na dobré cestě (Náchodsko)- mediální podpora společné aktivity stacionáře pro hendikepované Cesta a vodáckého oddílu Lotři. V rámci tohoto regionálního mediálního projektu vznikne mikroweb www.spolecnysvet.com, proběhne regionální workshop na téma PR pro krátkodobé projekty, internetové stránky a fotografování – workshop je určen pro osoby aktivní v oblasti péče o hendikepované a v oblasti volnočasových aktivit . V rámci projektu bude poskytována odborná pomoc při zpracování tiskových zpráv k jednotlivým klíčovým aktivitám.

Koordinátoři projektu byli Tomáš Buriánek a Zdeňka Císařová. 
Odborným konzultantem byl Roman Mucha. 

Hrabůvka live (Ostrava) – mediální podpora guerilla gardeningu (městské zahradničení a zvelebování okolí místními obyvateli) v městské části Ostrava Hrabůvka proběhla v květnu 2013. Součástí odborné pomoci budou konzultace k webovým stránkám www.vivaopen.cz, proběhne regionální workshop na téma PR svépomocí, V rámci projektu vzniknou za odborných konzultací tiskové zprávy, fotoreportáže, články v místním tisku, dále bude poskytována odborné mediální konzultace k jednotlivým klíčovým aktivitám (guerilla akcím).
Koordinátorem projektu byla Pavlína Miturová
Odborným konzultantem byl Roman Mucha

Volný čas není nuda (Vysočina) – mediální podpora veletrhu volnočasových aktivit “Volný čas není nuda”, který proběhne v září 2013 ve všech větších městech kraje Vysočina. Součástí odborné pomoci budou konzultace při provozu internetových stránek www.volnycas-vysocina.cz, konzultace při zpracování tiskových zpráva pozvánek na jednotlivé akce. Nedílnou součástí projektu je také workshop Noviny a sociální sítě, který je určen aktivním osobám v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže kraje Vysočina.
Koordinátorem projektu byl Jan Burda.
Odborným konzultantem byl Martin Mach. 

Tanec v Pardubicích (Pardubice a okolí) – mediální podpora tanečních aktivit v Pardubicích a okolí. Regionální projekt je postaven na vzniku informačních internetových stránek o tanci v Pardubicích a okolí www.tanecvpardubicich.cz. Tyto internetové stránky budou poskytovat informace o většině tanečních aktivit a poskytnou tak nejen rodičům děti, ale také mládeži a dospělým možnost přehledně zjistit možnosti jak touto aktivní formou trávit volný čas. Současně budou stránky pomáhat při získávání finančních prostředků a medializaci jednotlivých programů pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Součástí projektu jsou také tři taneční akce, který podpoří informovanost veřejnosti o nově vzniklých internetových stránkách. Workshop, který je součástí regionálního projektu bude zaměřen na problematiku provozu a využití internetových stránek k prezentaci aktivit a bude doplněn minikurzem fotografování.
Koordinátorem projektu byl Petr Zlesák.
Odborným konzultantem byl Martin Mach 

Nezlomení cestují s Euroklíčem (Pardubický kraj) - Všechny neziskové organizace potřebují o sobě dávat vědět, potřebují umět „prodat“ svou práci, aby mohly získávat další dotace a podporu pro svou činnost. Pardubickou koordinátorku Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) napadlo spojit propagaci projektu NRZP ČR Euroklíč s propagací sportovních aktivit osob se zdravotním postižením. Současně v rámci projektu vznikl internetový zpravodaj pro osoby se zdravotním postiženímwww.duhovenoviny.cz.
Koordinátorkou projektu byla Radka Konečná.
Odborným konzultantem byl Martin Mach 

Pište si! (Zlínský kraj) – Mediální školení aktivních obyvatel zlínského regionu a pomoc s lepším přístupem do médií a veřejného povědomí. Součástí odborné pomoci budou konzultace tiskových zpráv a dalších druhů textů zveřejňovaných na internetových stránkách www.pistesi.cz. Nedílnou součástí projektu je také workshop Jak na prezentaci v médiích, který je určen aktivním osobám ze Zlínska.
Koordinátorem projektu byla Andrea Pecinová.
Odborným konzultantem byl Hugo Charvát.

Dětské parlamenty a média (Vsetínsko) – Mediální podpora aktivit mladých lidí a dětí sdružených kolem vsetínského Dětského parlamentu. Součástí odborné pomoci budou konzultace tiskových zpráv a dalších druhů textů zveřejňovaných na internetových stránkách www.vsetinskezpravy.cz. Nedílnou součástí projektu je také seminář Dětské parlamenty a média , který je určen mladým lidem ze Vsetínska.
Koordinátorem projektu byl Vladimír Hurta.
Odborným konzultantem byl Hugo Charvát.

Společně pro rodinu (Olomoucký kraj) – Mediální podpora šíření rodinných hodnot a jejich lepší distribuce mezi cílovou skupinu věřících i laických obyvatel. Součástí odborné pomoci budou konzultace tiskových zpráv a dalších druhů textů a podpora společného řešení webové prezentace 21 sdružených Center pro rodinu. Nedílnou součástí projektu je také seminář Tiskové zprávy a weby, který je určen všem aktivním lidem z Olomouckého kraje.
Koordinátorem projektu byl Pavel Záboj.
Odborným konzultantem byl Hugo Charvát.