Pilotní projekt „Aktivní občané a média“ jsme realizovali v období 15. srpna 2012 – 30. října 2013 a zaměřili jsme se v něm na neziskový sektor. Cílem projektu bylo vzdělávat pracovníky neziskového sektoru „aktivní občany“ v oblasti komunikace s médii, resp. ve využívání medií k prezentaci své činnosti.

V rámci projektu jsme poskytli mnoho cenných informací a rad stovkám účastníků a některé z nich jsme podpořili také při uskutečňování jejich regionálních subprojektů. Naše vzdělávací a konzultační činnost stála na třech pevných pilířích.

aktivni-obcane-a-media-mapa

Workshopy, které jsme postupně provedli v každém krajském města odpověděly na otázky: Jak fungují média? Jak ve své práci najít téma, které lze „dobře prodat“ médiím? Jak efektivně využívat internet? Jak naspat tiskovou zprávu, která má šanci zaujmout novináře? a dále poskytly cenné praktické tipy a triky. Jako bonus měli účastníci možnost absolvovat minikurz fotografování, nebo minikurz internetových stránek, v rámci který se mohli naučit a dovědět ty nejnovější informace z daných oblastí.

obalka

Druhým pilířem byly regionální mediální projekty, který vytvářeli absolventi workshopů. Ty regionální projekty, které zaujaly výběrovou komisi získaly odbornou a metodickou pomoc. Současně autor a realizátor takového projektu získal finanční podpory formou dohody o provedení práce. Součástí regionálních projektů byl jednodenní seminář otevřený široké aktivní veřejnosti. Představení jednotlivých regionálních projektů naleznete na stránce Regionální projekty

Třetím pilířem byla a stále je příručka, nebo spíš inspirativní rozsáhlá publikace „Buďte více vidět, aneb Lepší PR svépomocí“, kterou Dobrá média vydala ve spolupráci s Janem Rybářem a jeho spoluautory. Účastníci workshopů a regionálních seminářů získali příručku zdarma.

BONUSEM pro účastníky projektu a všechny další „aktivní občany“ je e-learning, který byl speciálně vytvořen jako nástroj k dlouhodobému distančnímu vzdělávání v oblasti komunikace s médii. Na internetové adrese e-learning.dobramedia.cz naleznou zájemci výše uvedenou příručku v on-line podobě a k tomu také kurz ve kterém jsou postupně vzdělávání v jednotlivých činnostech a aktivitách spojených se světem médií. E-learning je i nadála k dispozici všem zájemcům a účastníkům další vzdělávacích aktivit Dobrých médií.

E-learning Dobrá média - náhled

Dalším jistě přínosným BONUSEM projektu Aktivní občané média je vznik Novin Dobrá média. Na adrese noviny.dobramedia.cz naleznou návštěvníci a čtenáři noviny, které jsou zdrojem pozitivních zpráv, informací, pozvánek na akce a dalších příspěvků z různých oblastí života běžných lidí.
Redakce Novin Dobrá média nabízí všem „aktivním občanům“, neziskovkám, nevládkám a dalším organizacím i firmám možnost publikovat příspěvky, akce, články a projekty, které jsou určeny široké veřejnosti a jsou svým zaměřením prospěšné a pozitivní. Informace o tom jak v novinách publikovat naleznete na stránce Jak publikovat.

Fakta o projektu

Projektový tým – Roman Mucha, Pavel Činčera, Jan Rybář, Sylva Pokorná, Zdeňka Vítková, Martin Mach, Hugo Charvát, Jan Stejskal, Helena Marková

Regionální koordinátoři – Zdeňka Císařová, Tomáš Buriánek, Pavlína Miturová, Andrea Pecinová, Vladimír Hurta, Josef Záboj, Radka Konečná, Petr Zlesák, Jan Burda, Lucie Benešová.

Vzdělávací akce - 15 dvoudenní workshopů, 9 workshopů v rámci regionálních projektů

Počty účastníků – 600 z toho 178 mužů a 414 žen

Projekt byl realizován s finanční podporou Evropských strukturálních fondů – Operačního program vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0069

Logo OPVK