Roman Mucha Ing. Roman Mucha (*1970), lektor, konzultant a fotograf - životní zkušenosti, manažerské dovednosti a odolnost získával v české armádě. Podplukovník v záloze sloužil vlasti 22 let. Posledních 10 let v armádě pracoval v oblasti PR a marketingu. Vedl a řídil veškeré PR a marketingové aktivity v rámci profesionalizace ozbrojených sil. Od roku 2010 je v civilu a věnuje se marketingu, komunikaci, internetovým službám a fotografování a to jak v rámci týmu Quickly.cz, tak v neziskovém sektoru v občanském sdružení BEZK. Je vedoucím projektu Aktivní občané a média.

Vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši (SR), humanitní vědy studoval distančně na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, personalistiku a management v rámci celoživotního vzdělávání.

Kontakt: roman@dobramedia.cz (777 09 04 25)


Školí v těchto oblastech:

1. Internetové stránky a elektronická komunikace. Je certifikovaným lektorem redakčního systému WebExpress a lektorem redakčního systému WordPress.

2. Prezentační dovednosti včetně tvorby PowerPointových prezentací a elektronické komunikace.

3. PR a marketing neziskových organizací, malých a středních podniků, živnostníků a fyzických osob.

4. Základy fotografování a postprodukčního zpracování fotografii. Základy natáčení videa s pomocí digitálního fotoaparátu a základy střihu.


Má zkušenosti v těchto oblastech:

1. Řízení malých i velkých týmů a realizace propagačních a prezentačních akcí a projektů

Deset let řídil a vedl tvůrčí a realizační tým PR a marketingové podpory profesionalizace ozbrojených sil ČR. Osobně řídil akce pro veřejnost, organizoval prezentační akce v rámci veletrhů a výstav (BVV). Vystupoval v roli tiskového mluvčího. V současné době je hlavním manažerem týmu Quickly.cz a řídí několik dalších projektů. Je vedoucím projektu Aktivní občané a média.

2. Vzdělávání

V rámci své praxe vzdělával profesní poradce, telefonické operátory. V současné době je lektorem v projektu Aktivní občané a média se zaměřením na problematiku internetových stránek. V dávné historii učil vojáky pochodovému kroku, odborným dovednostem a v neposlední řadě také obsluze protiletadlových raketových systémů.

3. Neziskový sektor

Pro občanské sdružení BEZK pracuje jako PR a marketingový specialista a vedoucí projektů. Má zkušenosti zejména s projekty financovanými z Evropských fondů.