Pavel Činčera Mgr. Pavel Činčera (*1970), lektor a konzultant - v minulosti zpracovával nebo připomínkoval v rámci Komise pro průmyslovou změnu (CCMI) v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) desítky koncepcí a stanovisek zabývajících se vyvažováním zájmů průmyslu, ochrany životního prostředí a tvorby pracovních míst. V rámci této práce působil jako vedoucí nebo expert v řadě pracovních skupin.

Je zakladatelem BEZK, o.s.

Promoval na Přírodovědecké fakultě UK (inženýrská geologie) v roce 1994.

Kontakt: pavel.cincera@ecn.cz (775 156 268)


Školí v těchto oblastech:

1. fungování neziskové organizace, která funguje jako on –line vydavatel. Výhody, výzvy a problémy s nimiž se setkáte v praxi. Ekonomická stránka věci. Etické aspekty. Fundraising v ČR i v zahraničí – přehled finančních zdrojů, jejich očekávání a pravidla. Zvláštní zaměření na zahraniční fondy a spolupráci se zahraničními organizacemi s přehledem nejčastějších problémů.

2. průzkumy trhu. Co může nezisková organizace využít z průzkumů trhu? Základní principy, metody, tipy a triky, které používají velké firmy. Průzkumy jsou zaměřené především na prodej zboží.


Má zkušenosti v těchto oblastech: 

1. komunikací v oblasti životního prostředí: od roku 1992 vede neziskovou organizaci BEZK, která vydává internetový deník Ekolist.cz a organizuje vzdělávací kurzy v oblasti práce s medii a komunikace a to v ČR i zahraničí (Kazachstán, Litva, Srbsko, Uzbekistán).

2. business intelligence. V minulosti se zabýval mapováním středoasijských trhů pro velké obchodní společnosti a to především v oblastech týkajících se vytápění a keramiky. Studie popisovaly trh, konkurenci i státní politiky v oblasti surovin a infrastruktury. V současnosti (od roku 2010) pracuje jako externí konzultant pro LG Electronics (Soul, Korejská republika) zabývá se průzkumy trhů v Nigerii, připravuje studie a doporučení a odhaduje budoucí trendy rozvoje pro tuto nadnárodní společnost.

3. studiemi, výzkumy a strategiemi v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty.  Vedl dva výzkumné projekty MŽP zaměřené na ekologické poradenství a environmentální vzdělávání. Zpracovával podklady pro Usnesení vlády, koncepci podpory ekologického poradenství. V současnosti vede výzkumný projekt TAČR zaměřený na hodnocení efektivity environmentálního vzdělávání.