Mgr. Jan Stejskal (*1974) vystudoval obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií UK.

Kontakt: jan.stejskal@ekolist.cz (606 304 359)


Školí v těchto oblastech: 

1. environmentální žurnalistika; specifika psaní o přírodě a životním prostředí; témata a možnosti jejich zpracování; zajímají se česká média o životní prostředí?; a co ta světová?; objevování nových témat versus psaní o tom, co už čtenáři znají; zajímavosti z přírody – zrádný spojenec; aktivismus versus žurnalismus

2. jak být víc vidět v médiích; praktické rady pro nevládní organizace a vůbec aktivní občany, jak dát o své práci víc vědět; do jakých médií mám šanci se dostat a s čím; médiem může být cokoli; potřebuju interentové stránky?; jak zacházet se sociálnimi médii; nutnost zpětné vazby – kde najít informace o čtenosti médií (i těch, které provozujete vy); jak napsat tiskovou zprávu a co s ní udělat

3. online media; jak spravovat internetové stránky střední velikosti, proč je vůbec mít a proč je dobré obnovovat jejich obsah; základní chyby, kterým se při tvrobě webu vyhnout, a doporučení, na čem si dát obzvlášť záležet; čím zaujmout čtenáře, jak dát obsah dohromady a kde najít pomoc zdarma (třeba fotky); proč je důležité propojení webu se sociálními médii


Má zkušenosti v těchto oblastech:

1. environmentální žurnalistika

O životním prostředí píše od roku 2000, od roku 2002 postupně jako šéfredaktor nejdříve tištěného měsíčníku Ekolist a později interenetového serveru Ekolist.cz. V letech 2004 až 2006 pravidelné environmentální sloupky pro týdeník Respekt, s nímž příležitostně spolupracuje dodnes. Od roku 2010 člen redakční rady časopsiu Krkonoše-Jizerské hory. Jako novinář připravil reportáže a další články o životním prostředí z České republiky, ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Portugalska, z evropských institucí v Bruselu, z Brazílie a z Keni. Byl jediným českým novinářem na zatím největší konferenci OSN o životním prostředí, která se konala v roce 2012 v Riu de Janeiru. V roce 2011 byl jedním z vitězů bloggerské soutěže European Journalism Centre na téma Voda.

2. online i tištěná média

Od roku 2002 vedl jako šéfredaktor tištěný měsíčník Ekolist, od roku 2010 do roku 2013 pak internetový server Ekolist.cz. V případě internetového serveru vymyslel jeho obsahovou strukturu a vedl tým, který připravil jeho celkovou podobu včetně grafického vzhledu. V letech 2012 a 2013 byl editorem a reportérem magazínu Thinkbrigade.com. Šlo o projekt organizace Euroepan Journalism Centre zaměřený na ukázku nejlepších příkladů multimediální novinařiny.

3. komunikace v oblasti médií a environmentální žurnalistiky

Jeden z lektorů projektu Dobrá média, který pomáhá aktivním občanům svépomocí zlepšit svůj obraz na veřejnosti. Příležitostné přednášky v rámci vzdělávacích programů a kurzů, například na Vyšší odborné škole publicistické v Praze, na Masarykově univerzitě v Brně nebo na Novinářské škole v srbském Novim Sadu atd. Dosud přednášel pro české, srbské, ruské a gruzínské posluchače a posluchačky.