Jednou z hlavních devíz našich vzdělávacích a konzultačních aktivit, je tým lektorů a konzultantů. Lektoři a konzultanti jsou odborníci s dlouholetou praxi a zkušenostmi. Vzhledem k našemu zaměření na neziskové organizace je velkou výhodou i jejich zkušenost v práci pro neziskový sektor.

Představení jednotlivých lektorů a konzultantů

Mgr. Pavel Činčera (*1970), lektor a konzultant - v minulosti zpracovával nebo připomínkoval v rámci Komise pro průmyslovou změnu (CCMI) v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) desítky koncepcí a stanovisek zabývajících se vyvažováním zájmů průmyslu, ochrany životního prostředí a tvorby pracovních míst. V rámci této práce působil jako vedoucí nebo expert v řadě pracovních skupin. Je zakladatelem BEZK, o.s. Další informace


Hugo Charvát, novinářpřekvapeně vystudoval několik škol. Novinářství a mediální znalosti vyzískal na Vyšší odborné škole Publicistiky a Literární Akademii. Znalosti z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje si kodifikoval ve škamnách staroslavné katedry Sociální a kulturní ekologie FHS. Další informace


Ing. Roman Mucha (*1970), lektor, konzultant a fotograf - životní zkušenosti, manažerské dovednosti a odolnost získával v české armádě. Podplukovník v záloze sloužil vlasti 22 let. Posledních 10 let v armádě pracoval v oblasti PR a marketingu. Vedl a řídil veškeré PR a marketingové aktivity v rámci profesionalizace ozbrojených sil. Od roku 2010 je v civilu a věnuje se marketingu, komunikaci, internetovým službám a fotografování a to jak v rámci týmu Quickly.cz, tak v neziskovém sektoru v občanském sdružení BEZK. Další informace


Martin Mach Ondřej (*1978), novinář, fotograf a ekoporadce - se nejprve vyučil jako truhlář, aby se po zcela nenavazujícím studiu stal sociálním a kulturním ekologem (ať už to znamená cokoliv). Díky tomu ví, jak se pozná to pravé ořechové a dokáže zpaměti odrecitovat tři definice trvale udržitelného rozvoje a vysvětlit, že správná je až ta čtvrtá. Další informace


Mgr. Jan Stejskal novinář, lektor a konzultant –  od roku 2002 se věnuje ekologické žurnalistice, má bohaté lektorské zkušenosti ze zahraničí. Další informace