Dobrá média – vzdělávání, konzultace a poradenství v oblasti prezentace v médiích, internetové komunikaci a dalších oblastech mediálního světa.

Náš pilotní projekt Aktivní občané a média ukázal, že kvalitních informací, seminářů a konzultací v oblasti komunikace s médii je v současné době opravdu pomálu. Což neznamená že je málo drahých kurzů plných teorie a vzletných návodů, většinou však neuplatnitelných v praxi.

Devízou našich seminářů a workshopů, je jejich zcela konkrétní zaměření, náplň přizpůsobená cílové skupině, znalostní a odborné úrovní účastníků. Navíc naši lektoři mají zkušenosti z obou stran barikády, jsou mezi nimi novináři a redaktoři tištěných i internetových médií, ale také bývalí tiskoví mluvčí a PR manažeři.

Základ Dobrých médii byl položen v roce 2011, když se občanskému sdružení BEZK, které je vydavatelem internetového deníku o životním prostředí a přírodě Ekolist.cz, podařilo uspět v projektu Nadace Vodafone Rok jinak. V rámci podpory nadace byl v redakci Ekolistu zaměstnán novinář Jan Rybář. Honza při své práci pro Ekolist pochopil jak funguje neziskový sektor a navíc taky sám poznal jak těžké je prosadit se v médiích. Snažil se radit, pomáhat a přitom všem zvyšovat efektivitu redakce Ekolistu. Slovo dalo slovo a Honza přišel s myšlenkou, že odbornou pomoc by potřebovali i ostatní. Když MŠMT vydalo v rámci programu OP VK poslední výzvu na evropské fondy, tak jsme nezaváhali a zpracovali projekt Aktivní občané a média. Uspěli jsme a pilotní projekt Dobrých médií byl na světě. Když se k projektu dostal PR a marketingový specialista Roman Mucha a spolu s redaktory Ekolistu dal dohromady lektorsko-konzultantský tým, mohlo se začít. Hned první workshopy ukázaly, že zájem je veliký a aktivní občané mají o informace velký zájem. A právě zájem absolventů workshopů o další semináře nás utvrdil v přesvědčení, že musíme pokračovat.

V současné době v Dobrých médiích pracují nebo externě spolupracují:

  • Pavel Činčera, ředitel BEZK – lektor a konzultant v oblastech vydávání a provozování internetového média
  • Roman Mucha, PR a marketingový specialista – lektor a konzultant v oblasti internetových stránek, internetového marketingu, komunikace a prezentačních dovedností
  • Jan Rybář, novinář, lektor a konzultant – odborný garant a guru celých Dobrých médií – lektor a konzultant v oblasti médií a propagátor fotografování
  • Zdeňka Vítková, redaktorka a novinářka – šéfredaktorka Novin Dobrá média
  • Martin Mach Ondřej, redaktor a novinář – lektor tvůrčího psaní a konzultant v oblasti psaní tiskových zpráv, lektor sociálních médií
  • Hugo Charvát, redaktor a novinář – lektor tvůrčího psaní a to zejména v oblasti internetových textů
  • Jan Stejskal, redaktor a novinář – lektor tvůrčího psaní, řízení redakcí a tvůrčích týmů