Konzultační činnost v oblasti PR, médií a propagace

V rámci aktivit Dobrých médií poskytujeme konzultační činnost pro všechny, kteří potřebují pomoct s propagací, prezentací a mediální podporou svých aktivit a projektů. Konzultace nabízíme ve všech oblastech našich vzdělávacích aktivit.

Současně nabízíme konzultace absolventům našich kurzů, workshopů a seminářů.

Konzultace probíhají telefonicky, prostřednictvím on-line nástrojů Skype, Hangouts a v případě potřeby také osobně. Konzultace si organizují a řídí jednotliví lektoři a konzultanti. První konzultace je vždy zdarma, další konzultace pak probíhají na základě dohody obou stran.