8. června 2013 – Praha, Café Lajka, U Akademie 11

SEMINÁŘ JE JIŽ OBSAZEN

Jednodenní intenzivní seminář je určený všem, kdo chtějí, aby se o nich vědělo: aby jejich téma zaujalo média a informace o jejich činnosti se co nejefektivněji dostaly k veřejnosti.

Cílem semináře je účastníky nejen naučit psát tiskové zprávy, které mají šanci zaujmout novináře, ale hlavně jim pomoci naučit se sami na sebe dívat očima ostatních a díky tomu efektivně propagovat  svoji práci. Poradí i s tím, jakými médii nejlépe oslovit svoji cílovou skupinu a jaké jednoduché triky pomůžou k lepší propagaci na internetu. 

Dobrá média - jak to udělat aby vaše tisková zpráva neskončila v kamnech - naučte se to na semináři Termín: 8. června 2013 (9,00 – 20,00)Místo: Cafe Lajka, Praha – U Akademie 11

Cena: ZDARMA

Registrace: registrační formulář

Lektor: Hugo Charvát – novinář a lektor tvůrčího psaní a internetové publicistiky, více o lektorovi

Cílová skupina a minimální znalosti účastníků:

  • pracovníci neziskových a nevládních organizací, fyzické osoby, živnostníci, malí a střední podnikatelé, kteří chtějí o sobě dát vědět svým potenciálním partnerům, zákazníkům nebo veřejnosti pomocí médií
  • základní uživatelské dovednosti v používání PC, základní orientace na internetu.
  • pro účast na semináři není rozhodující oblast aktivit účastníků, ani jejich oborové zaměření

Program semináře:

09,00 – 09,30 Úvod, představení lektora a účastníků.
09,30 – 10,30 Zajímáte někoho? Základní úvod do propagace a PR – co je na vaší práci zajímavé, s čím máte šanci oslovit veřejnost a média. Jak aktivně hledat konkrétní témata, na kterých má cenu stavět propagaci
10,30 – 10,40 Přestávka
10,40 – 11,40 Pravidla pro psaní tiskové zprávy: jak napsat skutečně zprávu, co musí text obsahovat a naopak co vynechat, jak používat přímou řeč, jaká by měly být délka textu a používání odborných výrazů. Příklady dobré a špatné praxe. Praktické cvičení ve skupinách v psaní tiskové zprávy
11,40 – 11,50 Přestávka
11,50 – 12,20 Vyhodnocení textů napsaných účastníky semináře
12,20 – 13,00 Tisková zpráva v širším pohledu: příprava textu jako práce za (líné) novináře, jaké zprávy obecně mají šanci uspět, jaké naopak jen velmi těžko, čemu se vyhnout a jak aktivně přistupovat různým druhům médií
13,00 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Různé komunikační strategie – pseudoudálost, role komentátora, trojský kůň. Jak pracovat s napsanou tiskovou zprávou: komu ji poslat, v jaké formě, kdy a s jakými přílohami. Jak si najít svého novináře, kde hledat kontakty
15,30 – 15,40
Přestávka
15,40 – 16,30 Pravidla úspěšnosti na internetu pro neajťáky. Nejdůležitější pravidla pro úspěšný web – co musíte vědět před tím, než se obrátíte na programátora. SEO – pravidla pro používání klíčových slov a základy optimalizace stránek pro vyhledávače
16,30 – 16,40 Přestávka
16,40 – 17,30 Sociální sítě jsou silným médiem dneška – jejich výhody, slabiny a pravidla pro co nejefektivnější využívání. S jakou komunikační strategií nejlépe uspět na Facebooku, co čekat od sítí Twitter a Google+
17,30 – 18,00 Závěrečná diskuze k tématům kurzu. Zpětná vazba a rozloučení s účastníky semináře
18,00 – 20,00 Prostor pro individuální  nebo skupinové neformální diskuse, ke kterým bude lektor k dispozici – přídavek pro účastníky, kteří budou mít zájem o další informace ke konkrétním tématům nebo budou chtít konzultovat individuální otázky