20. června 2013 – Ostrava, Školící středisko OTAZNÍK, Varšavská 1583/99

Jednodenní intenzivní seminář pro živnostníky, malé a střední podnikatele, neziskové a nevládní organizace a fyzické osoby, které pro svou činnost potřebují, nebo již provozují informační internetové stránky. 

MOTTO SEMINÁŘE: Kdo není na internetu, jako by nebyl. Ale je rozdíl na internetu být a internet efektivně využívat.

Cílem semináře je naučit účastníky zřídit a provozovat dobré a efektivní internetové stránky, analyzovat jejich marketingový přínos a potenciál, případně provést potřebné změny.

dobra-media-seminar-internetove-stranky Termín: 20. června 2013 (8,30 – 20,30)

Místo: Školící středisko KLÍČ – Ostrava, Varšavská 1583/99

Cena: 1.452 Kč

Registrace: registrujte se na stránkách školícího střediska Otazník registrace

Lektor: Roman Mucha – lektor a konzultant v oblasti internetových služeb, více o lektorovi

Cílová skupina a minimální znalosti účastníků:

  • živnostníci, malí a střední podnikatelé, neziskové a nevládní organizace, fyzické osoby, kteří uvažují o zřízení internetových stránek, nebo již mají internetové stránky a chtějí zvýšit jejich efektivnost a úroveň, případně zlepšit jejich fungování a marketingovou využitelnost.
  • základní uživatelské dovednosti v používání PC, základní orientace na internetu
  • pro účast na semináři není rozhodující oblast aktivit účastníků ani jejich oborové zaměření, naopak široké spektrum oblastí zájmů účastníků je pro průběh semináře přínosem

Program semináře:

08,30 – 09,00 Úvod, představení lektora a účastníků
09,00 – 10,00 Základní informace o problematice provozování internetových stránek. Základní internetová terminologie a její srozumitelné vysvětlení. Rozdílnost, výhody a nevýhody nejrozšířenějších možností technického řešení.
10,00 – 10,10 Přestávka
10,10 – 11,10 Zřízení a provozování internetových stránek krok za krokem. Srozumitelný popis postupu jak zřídit a provozovat efektivní internetové stránky s minimálními finančními náklady.
11,10 – 11,40 Vzhled internetových stránek, struktura a obsah zveřejňovaných informací, funkční moduly internetových stránek.
11,40 – 11,50 Přestávka
11,50 – 12,20 Případová studie – ukázkový postup tvorby (přestavby) internetových stránek s důrazem na strukturu obsahu a funkční modulů.
12,20 – 13,00 Práce ve skupinách – tvorba (změna) layoutu internetových stránek podle zadání z případové studie
13,00 – 14,00 Oběd
13,15 – 14,00
Individuální konzultace – lektor bude k dispozici účastníkům semináře, kteří budou mít zájem využít čas polední přestávky k individuálním konzultacím.
14,00 – 14,30 Google Analytics – nástroje pro statistiky a analýzy návštěvnosti internetových stránek
14,30 – 15,30 SEO - optimalizace internetových stránek pro vyhledávače
15,30 – 15,40 Přestávka
15,40 – 16,30 WordPress – zdarma distribuovaný redakční systém umožňující tvorbu a provozování efektivních a plnohodnotných internetových stránek
16,30 – 17,10 Analýza internetových stránek, jako první krok na cestě k jejich efektivnosti.
17,10 – 17,30 Tipy a triky - rychlé a jednoduché tipy na efektivní nástroje a tipy na jejich používání
17,30 Závěr
18,00 – 20,00 Večerní diskuse a výměna zkušeností moderovaná lektorem – přídavek pro účastníky, kteří budou mít zájem o neformální diskusi a výměnu zkušeností z oblasti jejich činnosti v návaznosti na problematiku internetové komunikace.