Čas je zatím jedinou jistotou našeho života. Prostě běží a nikdy se nezastaví.

Stejně tak nejde čas vrátit zpět.

Projekty vznikají, ale i zanikají.

Děkujeme všem za přízeň.

A někdy zase na viděnou.